Garantie

Garantie en garantievoorwaarden

Inzakken kern bij o.a. juiste gebruik en belasting.
    Koudschuim HR40 -   7 jaar garantie
    Koudschuim HR55 -   7 jaar garantie
    Koudschuim HR65 - 10 jaar garantie

De onderstaande voorwaarden gelden om aanspraak
te kunnen maken op bovenstaande garanties.

1) Volwassenen minimale matrashoogte: 17cm
2) Koudschuim HR40: Gewichtsklasse maximale belasting per ligplek: 90kg.
    Koudschuim HR55: Gewichtsklasse maximale belasting per ligplek: 120kg.
    Koudschuim HR65: Gewichtsklasse maximale belasting per ligplek: 120kg.
3) Bedbodem dient vlak te zijn.
4) Heeft een matras geen bovenzijde dan keert u uw matras 1x per 3 maanden
    van voeteneinde naar hoofdeinde en keert u uw matras van onder naar boven.
5) Voor een goede bescherming adviseren wij om een goede molton
    onder uw (hoes)laken te gebruiken. Voor de bedbodem adviseren wij u
    om een matrasonderlegger te gebruiken.